Anna Mania

 

Wizyty domowe w Poznaniu

Kompleksowa opieka i leczenie pediatryczne

                                                                                                Dr n.med. Anna Mania

Indywidualna praktyka lekarska w miejscu wezwania
REGON 300763007 NIP 599-243-01-36

 

 

+48 605 034 122

mania@mp.pl